בעירה כפולה בקמין עצים מהדור החדש

א. קמיני העצים המודרניים מהדור החדש הינם קמינים המצוידים במערכת פעולה הנקראת
מנגנון הבעירה הכפולה ( הנקראת גם בעירה משנית - Secondary Combustion )
בשורות הבאות יוסבר בקיצור , המבנה העקרוני של מנגנון הבעירה הכפולה המודרנית, ויוסברו יתרונותיה ביחס למערכת הבעירה הרגילה המיושנת .

ב. מה כוללת מערכת הבעירה הכפולה (Secondary Combustion )

1. כניסת אויר תחתית (Air intake) לאספקת אויר לבעירת העצים
(נקרא גם בעירה ראשונית או בעירה ראשית- Primary Combustion ).
זרם אויר זה ניתן לשליטה ע"י ווסת אויר–משנק (צ’וק- Chok), באמצעותו ניתן להגדיל ולהקטין את הלהבה,
ע"י הגדלת והקטנת פתח כניסת האוויר, בהתאמה .

2. כניסת אויר אחורי-עילית - לאספקת אויר לשרפת העשן בחלל הקמין. נקרא גם בעירה כפולה (Double Combustion ) או בעירה משנית (Secondary Combustion).
פתח זה הנו ללא ויסות כמותי מכיוון שעליו להיות כל הזמן במצב הפתוח, כפי שתוכנן ע"י היצרן, לשריפה מלאה של העשן !
בקמינים האיכותיים נראה פתח הבעירה הכפולה כשורת נחירים בגב בית הבעירה. האוויר המוזרם אל תוך בית הבעירה וגורם לעשן להישרף, גורם גם לאפקט ויזואלי מרהיב של הגבהת הלהבה וריצודה הנקרא גם
"אש - מרקדת" (Dancing Flame)

3. פתח שטיפת אויר- פתח לכניסת אויר לתוך חריץ שמעל חלון הקמין, לזרימת אויר לאורך החלק הפנימי של
חלון הקמין. נקרא גם שטיפת אויר (Air wash) לשמירת חלון הקמין צלול (וכמעט) ללא פיח, בפעולת הקמין.
יש קמינים שבהם הויסות נשלט, ויש כאלה שבהם הויסות הוא קבוע ומחושב ע"י היצרן על מנת להקל בשימוש היומיומי

ג. מהם יתרונותיה של הבעירה הכפולה בקמין עצים:

1. יעילות אנרגטית - הבעירה הכפולה הנה דרגה נוספת של שרפת הפחמן המרכיב את העץ לבעירה. העשן השחור הנפלט דרך צינור הארובה (בקמינים רגילים מהדור הישן), אוגר בתוכו כמות רבה של אנרגיה הניתנת לשימוש וניצול. בקמינים בעלי מערכת הבעירה הכפולה, נעשה שימוש גם באנרגיה האגורה בחלקיקי העשן השחור, וכתוצאה מכך מקבלים כמות חום רבה יותר לחימום הבית מאותה כמות עצים. היעילות האנרגטית בקמיני הבעירה הכפולה הנה משמעותית ביותר.

2. הארכת משך הבעירה של העץ בקמינים בעלי מערכת בעירה כפולה – כפי שצוין בסעיף הקודם, לכל
קמין יש ברז השולט על קצב זרימת האוויר לתוך הבעירה ובאמצעותו ניתן לשלוט על גובה הלהבה.
בקמינים בעלי הבעירה הכפולה נוצרת כמות חום גדולה מאשר בקמיני עצים רגילים וכך ניתן לכוון את הלהבה לרמה נמוכה יותר. כך מתארך משך הבעירה של העצים, לעומת קמיני עצים רגילים.

3. הפחתת זיהום האוויר – כפי שהוסבר, בקמינים בעלי מערכת הבעירה הכפולה, נשרף הפחמן השחור שהנו מרכיב עיקרי בעשן הנפלט מקמיני עצים רגילים. כתוצאה מכך משתנה הרכב העשן הנפלט והוא
אינו כולל את הפחם השחור המלכלך אלא בעיקר מינרלים בגוון אפור בהיר וגזים חסרי צבע.

4. מפחית את האפר המצטבר בקמין ובארובה – גם זה תוצאה של השריפה (כמעט) מושלמת של
מרכיב הפחם שבעץ.

המלצות וטיפים – לא לטעות!!

1. מומלץ כי מיקום נחירי האוויר לצורך בעירה כפולה יהיו בגב המכשיר, בין החלק התחתון והדיפלקטור הפנימי העליון. המקום המדויק חשוב על מנת ליצור אפקט מקסימלי של בעירה כפולה (Secondary Combustion ) קבועה ע"פ חישובי היצרן.
2. התקן שטיפת האוויר (Air wash) בחלון החזית, אינו מהוה תחליף אמיתי למנגנון הבעירה הכפולה.