התקנת ארובה קמין עץ

הוראות בטיחות להתקנת קמין עץ

בסביבת הקמין

 • יש להקפיד כי קמין עץ יהיה מרוחק מכל צדדיו, מאחוריו מתחתיו ומחזיתו, מכל חומר
  דליק או רגיש לחום.
 • הקירות הקרובים לקמין, מאחוריו או מצדדיו, חייבים להיות עשויים מחומרים עמידים
  לחום כגון: לבנים, טיח, לבני שמוט או צמנט בורד. יש לוודא כי אין מעבר צנרת חשמל בקירות
  הקרובים לקמין. אם ישנה צנרת חשמל/תקשורת בתוך הקירות הקרובים לקמין, יש לדאוג לבידוד
  נאות. לצורך הבידוד יש להשתמש בחומרי בידוד תקניים המיועדים לבידוד מחום.
 • יש להקפיד כי הקמין יוצב ויותקן על גבי רצפה בעלת כשר נשיאה חזק מספיק, המתאים
 • למשקל הקמין.

לאורך צינור הארובה

 • בידוד הארובה בקומות העליונות ובחלל גג הרעפים. יש להתקין מחיצת בידוד בין
  הארובה לבין כול חומר דליק או רגיש לחום .יש להשתמש בארובה מבודדת בחלל גג
  הרעפים או בכל קירבה לחומר דליק או רגיש לחום.
  על הארובה להיות מרוחקת 25 ס"מ לפחות , מדופן הארובה ועד כל עצם דליק או רגיש לחום
 • בתוך חלל גג הרעפים יש להקפיד הקפדה יתרה כי הארובה תהיה ארובה מבודדת היטב ,מרוחקת מחומרים דליקים או רגישים לחום מרחק 25 ס"מ לפחות. 
 • על הארובה להיות מחומר מתאים ,עמיד בחום תואמת את דרישות התקן הישראלי להתקנת ארובות לקמינים
 • על הארובה להיות מתאימה במידותיה (קוטר ,גובה, עובי דופן) ובאופן התקנתה,
  להוראות היצרן לגבי דגם הקמין אותו יש להתקין.
 • על הארובה להיות אטומה לכל אורכה, ריקה מכל עצם או חפץ פנימי זר ומותקנת באופן יציב וחזק כדרוש.

 

תרשים - חיבור ארובה לקמין