תנורי בישול Steel Cucine  איטליה
א. ברפמן - היבואן הרשמי

 • תנור בישול משולב ASCOT 70
  תנור בישול משולב ASCOT 70
 • תנור בישול משולב ASCOT 70
  תנור בישול משולב ASCOT 70
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב ASCOT 90
  תנור בישול משולב ASCOT 90
 • תנור בישול משולב ASCOT 90
  תנור בישול משולב ASCOT 90
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב ASCOT 100
  תנור בישול משולב ASCOT 100
 • תנור בישול משולב ASCOT 100
  תנור בישול משולב ASCOT 100
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב ASCOT 120
  תנור בישול משולב ASCOT 120
 • תנור בישול משולב ASCOT 120
  תנור בישול משולב ASCOT 120
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב DERBY 90
  תנור בישול משולב DERBY 90
 • תנור בישול משולב DERBY 90
  תנור בישול משולב DERBY 90
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב DERBY 100
  תנור בישול משולב DERBY 100
 • תנור בישול משולב DERBY 100
  תנור בישול משולב DERBY 100
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב GENESi 70
  תנור בישול משולב GENESi 70
 • תנור בישול משולב GENESi 70
  תנור בישול משולב GENESi 70
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב GENESi 90
  תנור בישול משולב GENESi 90
 • תנור בישול משולב GENESi 90
  תנור בישול משולב GENESi 90
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב GENESi 100
  תנור בישול משולב GENESi 100
 • תנור בישול משולב GENESi 100
  תנור בישול משולב GENESi 100
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב GENESi 100-3
  תנור בישול משולב GENESi 100-3
 • תנור בישול משולב GENESi 100-3
  תנור בישול משולב GENESi 100-3
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב GENESi 120
  תנור בישול משולב GENESi 120
 • תנור בישול משולב GENESi 120
  תנור בישול משולב GENESi 120
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | אפשרות לתנור אידוי / תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב OXFORD 90
  תנור בישול משולב OXFORD 90
 • תנור בישול משולב OXFORD 90
  תנור בישול משולב OXFORD 90
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | תנור מולטיסיסטם
  Read More
 • תנור בישול משולב OXFORD 100
  תנור בישול משולב OXFORD 100
 • תנור בישול משולב OXFORD 100
  תנור בישול משולב OXFORD 100
  גוף מפלדת אל-חלד - נירוסטה | הצתה מובנית בכפתורי גז | שעון אלקטרוני המאפשר תכנות מלא | 7 אופציות חימום ואפיה | תכניות בישול אלקטרונית | תנור מולטיסיסטם
  Read More

עיצוב קיי 2 דיזיין - K2 Design

® 2017 כל הזכויות שמורות לחברת א.ברפמן בע”מ